Extrakce zubu

extrakce-zubu.jpg - kopie
Extrakce zubu, laicky vytržení, je pro mnohé děsivou a psychicky traumatizující představou. Ten, kdo již jednou zaslechl větu „Ten zub musí pryč", pocítil náhlý vzestup adrenalinu a strachu. Ačkoliv je extrakce zubu nejčastější stomatochirurgický výkon, pro řadu z nás zůstává velkým strašákem.

Extrakce zubu

Extrakce zubu je běžný stomatochirurgický výkon, který je prováděn zpravidla ambulantně a v místním znecitlivění. V některých případech je nutné pacienta hospitalizovat, nejčastěji pro jeho špatný zdravotní stav nebo užívané léky. Před samotným výkonem je vhodné se dostatečně najíst a vzít si všechny léky, které trvale užíváte, pokud lékař nenařídil jinak, v den výkonu požádat o uvolnění z práce a vyhýbat se fyzické zátěži. Více o přípravě na extrakci zubu. Běžná extrakce je jednoduchý chirurgický výkon, který zvládá již řada studentů lékařských fakult, nelze však vyloučit nejrůznější komplikace z různých příčin. Nejlepší prevencí je pečlivá anamnéza, znalost celkového zdravotního stavu a zkušenost lékaře.

Anamnéza

Před zahájením extrakce se lékař zajímá o Váš celkový stav, závažná celková onemocnění (ischemická choroba srdeční, hypertenze, neuropatie, diabetes mellitus, hepatopatie, hemokoagulační poruchy, maligní tumory) a způsob jejich léčby. Důležitá je znalost aktuálně užívaných léků a případných alergii. Znalost celkového zdravotního stavu pacienta pomůže předejít řadě komplikací, které mohou nastat během injekční anestezie i chirurgického výkonu. V případě nejasností nebo špatné informovanosti lékaře o Vašem zdravotním stavu může lékař z plánovaného zákroku upustit do doby, než získá potřebné informace od Vašeho praktického nebo odborného lékaře. Lékaři byste měli sdělit event. komplikace, které nastaly při předchozích ošetřeních (mdloba, krvácení po výkonu). Pokud se lékař nebude o Váš zdravotní stav zajímat, potřebné informace mu sdělte.

Indikace k extrakci zubu

Indikace je v medicíně platný důvod pro zahájení výkonu, v našem případě extrakce zubu. Důvodů je hned několik, vždy však záleží na zvážení ošetřujícího lékaře, zdali je zub vhodné extrahovat či nikoliv. Mezi ně patří pokročilé onemocnění parodontu, destrukce zubu kazem, onemocnění zubní dřeně bez možnosti řádného endodontického ošetření, vícekořenové zuby, které jsou příčinou kolemčelistního zánětu, semiretinované (částečně prořezané) zuby bez možnosti spontánní erupce, dystopicky (uložení zubu na nesprávném místě) uložené zuby traumatizující sliznici, ortodontické indikace, protetické indikace a sanace fokální infekce.

Kontraindikace k extrakci zubu

Kontraindikace je v medicíně důvod, který nám zamezuje provést výkon. Výkon neprovádíme v akutní fázi závažných celkových onemocnění (hemoblastóza, agranulocytóza, špatně léčená onemocnění srdce). Kontraindikací je také akutní ulcerózní gingivitis nebo vážné infekční choroby v akutním stadiu. Zvláštní přípravy je třeba u pacientů s dekompenzovaným diabetem. Rovněž pacienti s hemoragickými diatézami nebo nemocní léčení kumarinovými preparáty (antikoagulační léčba) vyžadují zpravidla předextrakční přípravu. Souhlas specialisty s extrakcí zubu je třeba si vyžádat u pacientů s chionickými hemoblastózami, u nemocných léčených cytostatiky a u imunosuprimovaných pacientu po orgánových transplantacích. Pokud se v některé z výše uvedených skupin nacházíte, informujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

Průběh extrakce

Před zahájením extrakce zubu nejprve lékař aplikuje místní anestezii, která zaručí bezbolestný průběh výkonu. Před vpichem je možné místo znecitlivět povrchovým anestetikem, pacient poté necítí ani proniknutí jehly sliznicí. Během extrakce byste neměli cítit žádnou ostrou bolest, pouze dotyk a někdy i lehce nepříjemný tlak. Existuje řada postupů, jak nejlépe zub extrahovat. Do velké míry je postup podmíněn stavem zubu a okolních tkání. Viklavé paradentózní zuby je možné vytáhnout bez vyvíjení přílišného tlaku a přípravy tzv. prsty. Naopak zdravé, ale špatně uložené třetí moláry („osmičky") vyžadují delší přípravu a samotná extrakce může trvat i hodinu. Jakmile je zub vybaven z lůžka, lékař rozhodne o dalším průběhu léčby. Někdy je vhodné ránu ponechat „tak, jak je", jindy volíme stlačení rány, resp. lůžka prsty. Pokud je riziko poextrakčního krvácení, tak se lůžko zašije a vyplní speciálním materiálem.

Po extrakci zubu

Anestezie účinkuje po výkonu zhruba ještě 2–3 hodiny, během kterých je vhodné nejíst a případně nepít teplé nápoje. Citlivost sliznice je narušena a jednoduše by mohlo dojít k přikusování sliznice nebo jejímu popálení. Pro zmírnění bolesti můžete ledovat tvář pomocí obkladů a užívat analgetika. Důležité je z rány po operaci nic nevysávat a ránu nevyplachovat. Výplachy úst jakýmikoliv bylinnými či chemickými přípravky nejsou vhodné. Pokud je to alespoň trochu možné, několik hodin po extrakci nekuřte a vyvarujte se fyzické zátěži.

Komplikace extrakce zubů

Komplikace extrakce mohou vzniknout během výkonu nebo v odstupu několika hodin či dní po výkonu. Částečné nebo úplné odlomení korunky extrahovaného zubu patří k nejčastějším komplikacím během výkonu. Kořen či kořeny zubu poté nelze vytáhnout klasickou cestou. V tom případě je mnohdy potřeba kořen zubu vybavit chirurgicky, což znamená obnažit a snést kost nad příslušným zubem. Zpravidla jde o zuby více nebo méně destruované zubním kazem nebo poškozené úrazem. Dále může dojít k poškození okolních zubů, dásně, zlomení horní či dolní čelisti nebo jejich částí.

V horní čelisti nezřídka může dojít při extrakci postranních zubů k otevření komunikace mezi dutinou ústní a nosní. Této komplikaci říkáme oroantrální komunikace, která většinou bývá důsledkem komplikovaného extrakčního mechanizmu. Takovouto komplikaci řešíme „přetažením″ okolních měkkých tkání přes tuto tzv. oroantrální komunikaci. Aby nedošlo k poruchám hojení, je pacientovi na dobu jednoho týden zakázáno smrkat a zpravidla bývají nasazena antibiotika, aby se předešlo možným zánětlivým komplikacím.

Mezi poextrakční komplikace, které se objevují v horizontů hodin až dnů, patří krvácení. To vzniká nejčastěji z důvodu poranění kosti či okolních tkání a dále u pacientů se zhoršenou srážlivostí krve nebo užívajících antikoagulační léčbu. V neposlední řadě je častou komplikací extrakce dolních stoliček (až 30 %) zánět lůžka neboli alveolitida. Tento bolestivý stav v místě extrahovaného zubu nelze utišit analgetiky a je potřeba navštívit lékaře.

Poslat známému
  
  

napsali jste:

8.6.18 Haluzak

Je mi 28 let. U zubaře jsem na ošetření nebyl více než 15 let. Měl jsem nepřekonatelný strach ze zubařského ošetření, z důvodu traumatických zážitků z dětství. O zuby jsem nezajímal. K zubaři jsem nechodil. Postupem času, se začaly objevovat zanedbané problémy. Během pár let se problémy natolik rozšířily, že jsem měl problém se i najíst. Jednoho dne jsem si řekl. A dost. Já si pomohu sám. Začal jsem studovat lékařská skripta a učit se o zubech z lékařských zdrojů. Brzy jsem pochopil základní pravidla. Brzy jsem si uvědomil, přímou souvislost stravy a zubního kazu. V lékařských záznamech jsem nalezl pár zmínek, které hovořily o "zastaveném zubním kazu". Později jsem se dohledal informací, které popisovaly, několik různých pacientů, kterým se spontánně zastavil zubní kaz. Hned jsem si uvědomil, že kaz nemusí vždy pokračovat a dojít do nejhoršího stavu. Pořídil jsem si usb mikroskop, velmi levný. Koupil jsem si také několik druhů desinfekcí. Vyřadil jsem cukr, bílou mouku a jedl více potravy bohaté na minerály. Po sledování stavu zubů mikroskopem, jsem si všiml, naprosto nezpochybnitelné souvislosti mezi příjmem cukru a vitalitou zubu. Závěr byl, cukr ničí zuby zevnitř. Čištění zubů, pouze oddálí vznik zubního kazu. Pokud ale konzumujete příliš sladkostí, můžete si čistit zuby jak chcete, ale zubní kaz vám vznikne. Nevznikne z povrchu zubu. Vznikne zevnitř. Tedy, zub ztrácí vitalitu, a dentin v zubu, se začne sám od sebe kazit. Abych co nejvíce zvýšil šanci na úspěch. Hluboké díry se zubními kazy, jsem razantně desinfikoval silnou průmyslovou desinfekcí. Občas jsem si podráždil sliznice. Vše se ale bez problému zahojilo, a po pár dnech. Se doslova zubní kaz začal drolit od bílého zdravého dentinu. Pro jistotu jsem pokračoval necelé dva roky. Když už půl roku, jsem neviděl žádnou změnu, žádné problémy a stav byl velmi dobrý. Podíval jsem se na ty kazy. Nebylo po nich ani stopy. Zuby 3/4 zničené, ale bílé zdravé díry. Řekl jsem si jdeme na věc. Začal jsem studovat nejdřív technologie od zubařů, materiál na výplň.. Nemohl jsem si nevšimnout, že prakticky zubaři používají, naprosto běžná obyčejná lepidla. V této fázi jsem odhalil jeden obrovský megapodvod. Veškeré zubařské vybavení, je neúměrně předraženo. Lepidlo které stojí u zubaře 100$ a více. Je naprosto stejné lepidlo, které koupíte za 10$ opravíte s ním deset zubů. A ještě vám většina toho lepidla zbyde. Začal jsem pátrat.. Zjistil jsem že prakticky všechno vybavení u zubaře je předražené. Třeba léčba ozónem, primitivní procedura. Pořídil jsem si přístroj za 40$. Splnil účel stejný, jako přístroj u zubaře Healozone, který stojí 10 000$. Je naprosto neobhajitelné, jaké ceny si účtují lékaři. Abych to zkrátil. U zubaře by mě všechny opravy, stály přes 4 000$ !! Já si všechny zuby opravil sám doma, dohromady za 50$ !! Je tomu už skoro rok, a nedostavily se absolutně žádné problémy. Zuby jsou opraveny, koušu na ně, nebolí, a jsou naprosto v pořádku! Jednoznačně prohlašuji, že celé zubařské odvětví je nehorázný a nechutný podvod ! Hazard s lidským zdravím. Nehledě na mnohdy životu nebezpečné procedůry o jejichž nebezpečí, vám nikdo nic neřekne. Takže nakonec, jsem já více v bezpečí, když jsem si zuby opravil, bezpečně šetrně sám, než riskovat nebezpečný zákrok u zubaře. Tohle co jsem napsal, je čistá, nezaujatá pravda. Nikdo mě za to neplatí. Nic z toho nemám. Účel tohoto komentáře, je pomoci všem, kteří váhají, mají strach, velké problémy, a nemají peníze na zubaře. Jednoznačně vzkazuji nebojte se a začněte studovat své zuby. Nebojte si pomoct. Zvládnete to. Jedna nevýhoda existuje, tou je čas. Domácí ošetření je velmi zdlouhavé. Ale výsledek je bezpečnější a trvanlivější než od zubaře. ** Psal jsem to do překladače, pro mezinárodní čtenost. Ceny si převeďte na koruny. Také potvrzuji všechny poznatky Dr. Price.. Dr Price, neměl nejspíš takové vybavení jaké můžete mít dnes za pár korun. Usb mikroskop za pár korun je velice užitečná věc. Tím jsem pozoroval jeden prasklý zub zevnitř.. Vypozoroval jsem že zubní dentin, když jíte příliš sladkého.. Se začne kazit zevnitř. Dentin začne hnědnout. Bez ohledu na to jestli čistíte nebo ne. Jakmile začne zub zevnitř hnědnout, tak tento dentin ztrácí přirozenou imunitu. Takový zub je náchylný na obsazení bakteriemi a hlavně má teorie je, že hnědnoucí dentin nemá přirozenou obranyschopnost. Je to zkrátka hlubší problém. Zub není chráněn.. A tak je otázka času kdy takovýto dentin začnou ničit bakterie. Čistit zuby je dobré, ale primární příčina zubního kazu je strava, o tom není pochyb. Pokud nějaký zubař tohle popírá. Měl by být okamžitě zbaven povolení léčit lidi. Takovýto zubař neví co dělá, a může vás jeho procedura v budoucnu stát i život.

23.5.18 Petar

Dobrý den v úterý jdu na trhání 4 vlevo nahoře,mám zub ulomeny na délku a ne na šířku, plus mám nateklou dasen nad zubem. Jak takový zákrok probíhá nebude třeba operace
Mám strach

16.5.18 katy

Dobrý den, nehrozí po vytržení 6tky nahoře zkřivení okolních zubů? Děkuji

29.11.17 Marek

Dobrý den, je pravda, že za tahání zubů se neplatí a má to hradit pojišťovna, protože jsem objednanej k zubaři a tam mají psáno za extrakci zubů 800

22.9.17 Lea

Dobrý den jsem již 8 den po vytržení 2 zubů nahoře hned 3 den jsem byla na pohotovosti bolest neustupovala ba se stupňovala dostala sem atb které sem již dobrala 3 den po pohotovosti jsem byla u svého lékaře že stále bolest neustupuje tak mi dal to té rány nějakou řasu bolesti ihned ustoupily niní mě začaly bolet okolní zuby u té rány je to normální dnes je to 8 den od trhání děkuji za odpověď

20.6.17 Kryštof

Dobrý den,
Jsem již měsíc a půl po vytržení pravé dolní šestky a místo po extrakci stále silně bolí (ani prášky proti bolesti již nechtějí zabírat). Samotná extrakce byla celkem komplikovaná (zub se roztříštil a extrakce trvala skoro hodinu a půl). U zubního lékaře jsem byl 14 dní po extrakci na kontrole a prý je vše v pořádku (žádné zbytky zubu, ani náznak, že by něco hnisalo), jediný zápor je prý v tom, že se mi místo pomaleji hojí (z důvodu, že jsem kuřák). Můžete mi poradit co s tím nebo zda je to normální?

29.4.17 Lola

Tak to ja bych potrebovala vyskubat vsechny zuby. Vsechny mam zkaseny

9.3.17 Horakova

Po extrakci mi něco po měsíci a půl vylézá z dásní.Je to nepříjemné

26.2.17 Kateřina

Dobrý den,

jsem 7 dnů po extrakci osmiček, v dolní čelisti mi zůstal malý kus kořene, místo mám citlivější. Nebude s tím problém i po zahojení rány? Je možné, že se poškodil nerv, při následném pokusu o vytažení kořene? Od koutku úst až po bradu mám zhoršenou citlivost na pokožce a při některých pohybech cítím záškuby.

16.2.17 Lucie

Dobrý den, včera(ctvrtek ) jsme byla na trhání sedmicky vpravo dole kde jsem měla váček. I přes opetovnem umrtvení jsem při trhání cítila palcivou bolest. Nakonec jsem to nějak zvládla, ale chtěla bych se zeptat kdy je možné začít sportovat? V pondeli se chystáme s rodinou na wellness pobyt. Mohu absolvovat masáž, vyrivku a bazén? Děkuji za odpovēď

17.12.16 zubni

Dobry vecer du si pro radu .utery mne ceka trhani zubu v horni celisti zadni mam tam tri zuby jelikos si budu hradit inejekci sama.ucitim nejakou bolest trochu se bojim dekuji

12.4.16 Lenka

Dobry den,pred 2 tydny mi trhali spodni 8,byla tyden v zanetu,takze anestezie nezabrala,ale zub nakonec zubarka vytahla,po tydnu jsem sla s bolesti do ordinace znovu-zanet luzka,tak to vycistili,napsali atb,po dobrani stale citim bolest,ani ne tak po tom vytrzeni,ale bolest celisti a pod uchem a ted i bolest hlavy.jeste nez doslo k zakroku,bolela me take celist a v krku,ale to bylo nejspis tim zanetem,co tam byl,bolest ale pretrvava.muze to mit nejakou spojitost s vytrzenym zubem?dekuji za odpoved.

30.3.15 Mirek

Dnes byl na Karláku a dobrý,za mně o.k a hlavně to mám za sebou....

18.10.14 Michaela

Dobrý den, já měla jít na resekci dolních osmiček, protože mi rostli křivě a byly už i plombované. Pana zubaře jsem se zeptala, zda by mi vytrhl i horní osmičky, protože ty také rostli křivě, abych to měla z krku najednou a nemusela tam jít znovu. Domluvily jsme se, že zkusí vytrhnout zuby na jedné straně a podle toho, jak to půjde uděláme i druhou stranu. Nakonec mi zuby vytrhl, i když levou dolní 8 musel odvrtávat a pak ránu sešít. Musím říct, že nejhorší bylo, jak se pak vracela citlivost, tak nebolely rány, ale rty a jazyk. Teď mě už jen trochu pobolívá ta sešitá rána a trochu mi vadí, že se nemůžu smát, protože to pak bolí víc, ale jinak to jde, V případě nouze si vezmu prášek, co mi doktor po zákroku předepsal a bude to zas dobrý. Myslela jsem si, že to bude mnohem horší. Měla jsem štěstí, že to nakonec nebyla ta resekce.

3.8.14 maryam

Dory vecer dneska byl pritel u zubare a trhal mu 8 zubu a uz mu to prez 6 hodin krvaci mohl btste mi rict jak mohu zastavit krvaceni dekuji Maryam Fatourechiova

1.7.14 misa

Dobrý den. Byla jsem v Dablicke na spodní 8 a ještě me čeká druha spodní a určite půjdu opět tam. Vše ok.. Doporučuji ..MUDr Jiří Skalicky

22.6.14 Amálie

je správné si trhat zub doma .. otazník ...

1.6.14 Daniela

Hezký den. Prosím o vaše vyjádření. Byla jsem před rokem na trhání spodní 8. Kořen byl zahnutý(prý). Po komplikovaném trhání tak zustal dle kontroly zubu kousek kořene, ale zubařka i já jsme byly už tak vyčerpáni, že mi řekla, že NE, že se do toho už nepustí, že tam malý kousek muže zustat. Už tedy rok ho tam někde mám, rána je zacelená a zhojená. Ale je to v pořádku? Muže tak kousek kořene zustat? Jaké to muže případně, že se tam ponechá dělat problémy? děkuji

1.6.14 Daniela

Hezký den. Prosím o vaše vyjádření. Byla jsem před rokem na trhání spodní 8. Kořen byl zahnutý(prý). Po komplikovaném trhání tak zustal dle kontroly zubu kousek kořene, ale zubařka i já jsme byly už tak vyčerpáni, že mi řekla, že NE, že se do toho už nepustí, že tam malý kousek muže zustat. Už tedy rok ho tam někde mám, rána je zacelená a zhojená. Ale je to v pořádku? Muže tak kousek kořene zustat? Jaké to muže případně, že se tam ponechá dělat problémy? děkuji

19.5.14 Šárka

Dobrý večer měla bych dotaz,tatkovi vytrhli zadní zub na horní levé čelisti bylo to tak 14.5.2014 rána se nezacelila je průchodná s nosní dutinou když dýchá nosem píská mu v puse ta díra protíká mu tam i pití co pije a neustále stoho vytíká zvláštní smrdutá tekutina,zubařka když mu prý trhala zub tak něco takového neviděla hnis rosol a odporný zápach nevíte co by to mohlo být mám v mobilu jeho RTG kdybyste měli zájem shlídnout to zašlu na meila.Děkuji za odpověd.

Zobrazené záznamy: od 1 do 20 (celkem 21)
1 2

Přidat nový komentář

Email