Právní prohlášení a ochrana osobních údajů

Copyright

Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
V případě zájmu o přebírání dat ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST S.R.O.. a pro informace o podmínkách kontaktujte obchodní oddělení info@nechcikazy.cz, tel. 724 726 276.

Právní prohlášení

Veškeré informace obsažené na těchto internetových stránkách, včetně informací uvedených v poradnách, jsou informativního charakteru. Nejsou určeny ke komplexní autodiagnostice pacienta a za žádných okolností nemohou nahradit vyšetření lékařem či odborné posouzení konkrétního případu jiným odborným pracovníkem (např. lékárníkem, apod).
Poradna, která je součástí těchto stránek, v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči a může být vnímána pouze jako informační a osvětový zdroj.
Dotazy zasílané do Porady slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům a dalším odborníkům prostřednictvím Poradny. Tazatel tyto podmínky bere na vědomí a souhlasí s nimi. Proto se tazatelům naléhavě doporučuje, aby v rámci dotazu uváděli pouze údaje, jejichž zveřejnění se nemůže dotknout jejich osobní sféry.
Provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by případně vznikla přímým či nepřímým uživatelům těchto stránek nerespektováním výše uvedeného.

Ochrana osobních údajů ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST S.R.O. provozovatel internetového portálu Nechcikazy.cz respektuje vaše soukromí. ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST S.R.O. se snaží, abyste věděli, jaké informace sbírá, co s nimi dělá a jaká bezpečnostní opatření používá k jejich ochraně. Dříve než na stránkách Nechcikazy.cz zadáte jakékoliv informace, ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST S.R.O. důrazně doporučuje, abyste si přečetli tyto podmínky a věděli, jak ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST S.R.O. používá informace, které poskytujete. Používáním těchto stránek dáváte svůj souhlas s těmito Podmínkami a se shromažďováním a využitím poskytnutých informací v souladu s těmito Podmínkami i s Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami a Podmínkami použití, nepoužívejte, prosím, tyto stránky.