Projekty

Projekty společnosti Nechci kazy

Projekt Nechcikazy.cz

Vzdělávácí projekt Nechci kazy je komplexní médium zaměřené na oblast stomatologické problematiky. Jeho náplní je prevence, ústní hygiena a lepší informovanost veřejnosti o možnostech zubního ošetření. Projekt vznikl jako reakce na ... (více o projektu zde).


 

Projekt Zoubky jako perličky

Projekt Zoubky perličky vznikl jako reakce na špatný stav dětské zubní hygieny a klade si za cíl zlepšit úroveň péče o zuby u dětí v mateřských školách a prvním stupni základních škol. Nedostatečná hygiena a chybné návyky z dětství se negativní ... (více o projektu zde).


 

Projekt Stop kazům!

Projekt Stop kazům! plynule navazuje na projekt Zoubky jako perličky. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol. Naším úkolem je ozřejmit důležitost hygieny dutiny ústní nejen v prevenci zubního ... (více o projektu zde).


Projekt ProZuby

Stomatologický projekt Prozuby reflektuje potřeby zdravého chrupu u dospělé části obyvatelstva. Jeho cílem je ozřejmit důležitost hygieny dutiny ústní nejen v prevenci zubního kazu, ale také ve vztahu k celkovému zdraví, poukázat na neuspokojivý ... (více o projektu zde).


 

Projekt Zdravé zoubky dětem

Projekt Zdravé zoubky dětem vznikl jako rozšíření projektu Zoubky jako perličky. Jeho cílovou skupinou jsou děti v mateřských a základních školách. Náplní projektu je preventivně-interaktivní program, který je rozvržen do několika ... (více o projektu zde).


 

Pomáháme mentálně a zdravotně postiženým

DRUTĚVA

Drutěva Praha je výrobní družstvo s dlouholetou tradicí. Bylo založeno již 1.1.1950 jako první družstvo, které umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem ... (více o projektu zde).

SIMP

SIMP pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu ... (více o projektu zde).