Rizikové faktory pro vznik paradentózy

rizikove-faktory-paradentozy.jpg - kopie
Riziko vzniku tak nepříjemného onemocnění jako je paradentóza může být podmíněno několika faktory, mezi které patří ústní hygiena, zubní plak a bakterie, věk, pohlaví, celkové onemocnění či kouření. Paradentóza je infekční onemocnění, které způsobuje nejen ztrátu zubů, ale má vliv na celý organismus.

Paradentóza je zánětlivé infekční onemocnění závěsného aparátu zubu neboli parodontu. Způsobují ji bakterie, které se hromadí v zubním plaku a produkují agresivní a jedovaté látky, které způsobují zánět a otok dásní. Zánět dásní při neléčení vede k oslabení parodontu, který nemůže plnit svou funkci a zuby vypadávají. Přinášíme vám rizikové faktory, které zesilují sklon k onemocnění paradentózou a dále faktory, které ovlivňují jeho průběh.

Stáří jako rizikový faktor

Rozšíření paradentózy ve stáří přibývá. Dochází k nárůstu počtu postižených zubů a k lehkým destruktivním změnám. Důležitou roli hraje postoj k orální hygieně ve stáří. Při stále dobré orální hygieně stáří, jako rizikový faktor, hraje pouze zanedbatelnou roli.

Pohlaví

Některé studie prokázaly, že záněty dásní a paradentóza jsou výraznější u mužského pohlaví. I v případě zlepšení ústní hygieny jsou těžká parodontální onemocnění zaznamenána více u mužů. Příčiny tohoto problému zatím nejsou jasné. U žen se parodontální onemocnění, především hormonálně podmíněné, objevují během hormonální nerovnováhy v pubertě či během těhotenství.

Rasové a zeměpisné rozdíly

Rozšíření paradentózy vykazuje závažné rozdíly mezi skupinami obyvatel různého etnického původu a hospodářských poměrů. Afričané a Asiaté jsou více postiženy paradentózou než bílá populace. V rozvojových zemích často pro nepříznivé životní poměry je ústní hygiena horší a tím jsou záněty dásní častější.

Socioekonomické faktory a ústní hygiena

U osob s nižším finančním příjmem, nižším standardem vzdělání a ve venkovských oblastech, stejně jako při horší ústní hygieně, je výskyt parodontálních onemocnění vyšší. Standard vzdělání ovlivňuje postoj ke zdraví a zubní hygieně. Výše příjmu rozhoduje o frekvenci návštěv u zubního lékaře a preventivních opatřeních.

Zubní plak a bakterie

Výskyt zánětu dásní je podmíněn přítomností zubního plaku a zubního kamene, tedy špatně prováděnou zubní hygienou. Speciálním vyšetřením zubního plaku a tím přítomných bakterií může odhalit sklon k parodontálním onemocněním.

Celková onemocnění

Řada celkových onemocnění mohou postihnout i parodont, tedy závěsný aparát zubu. Jsou to například dědičná onemocnění a syndromy, virové infekce, houby, krevní choroby, nemoci zažívacího traktu, cukrovka, hiv a nádorová onemocnění.

Vliv cukrovky na paradentózu

Mnoho studií potvrdilo zvýšený výskyt paradentózy u diabetiků než u nediabetiků. Avšak v případě kompenzovaného onemocnění a velmi dobré zubní hygieně nebyl výskyt úbytku parodontu a zubů nijak výrazný.

Vliv HIV na paradentózu

U pacientů HIV pozitivních je výrazně vyšší riziko pro vznik paradentózy. Dochází k výskytu různých typů zánětu dásní a agresivních paradentóz, rychlejšímu úbytku parodontu a ztrátám zubů. Také léky proti hiv viru způsobují úbytek určité skupiny bílých krvinek, což se stává dalším rizikovým faktorem pro vznik paradentózy.

Vliv kouření na paradentózu

Kouření je považováno za jeden z nejvýznamějších rizikových faktorů vedoucích ke vzniku paradentózy. U kuřáků jsou záněty dásní a paradentóza dlouhodobé, jejich léčba se protahuje a dochází i k horšímu hojení. Škodlivé látky z kouření způsobují stažení malých cév v dásních, díky tomu se nedokrvují, a tím je narušená jejich regenerace. Dochází také ke zvýšené tvorbě zubního kamene a plaku.

Poslat známému
  
  

napsali jste:

26.2.20 Nina

Dobrý den.

Přímo k tomuto tématu doporučuji ještě tento článek https://dsmile.cz/co-je-to-agresivni-parodontitida/
Mohl by Vám pomoci.

20.9.17 Phen375

Nice post - Thanks for sharing this kind of post with us. really very great stuff, keep posting...

Přidat nový komentář

Email